Falken - opony z bezpieczeństwem za 0zł

Poczuj się bezpieczniej bez dodatkowych kosztów!

Wybrane z naszej oferty opony marki Falken (dodatkowo oznaczone) objęte są specjalnym programem "Opony z bezpieczeństwem za 0zł".

Warunki ochrony opon z kartą bezpieczeństwa Falken 

1. Wymiana opony na nową następuje w przypadku mechanicznego uszkodzenia w trakcje normalnego użytkowania. Wymiana jest możliwa w każdym autoryzowanym serwisie Partner - FALKEN na terenie RP. Lista autoryzowanych
serwisów dostępna jest na www.falkenopony.pl 

2.  Ochrona obowiązuje 12 miesięcy od daty zakupu. 

3. Ochrona obejmuje uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie normalnej eksploatacji  np. uszkodzenie opony przez uszkodzoną nawierzchnię jezdni i dotyczy wszystkich rozmiarów opon osobowych , dostawczych i 4x4. 

4. Ochrona obejmuje uszkodzenia mechaniczne opony powstałe w trakcie normalnego użytkowania. Ochrona nie działa na opony używane w sportach motorowych i akty wandalizmu. Przykładowe uszkodzenia kwalifikujące oponę do wymiany: przebicie nie do naprawy, przebicie boku/barku/bieżnika, uszkodzenia wewnętrznej warstwy uszczelniającej spowodowane jazdą po nagłej utracie ciśnienia tzw. spalenie opony, przerwanie osnowy (wybrzuszenia), nacięcie uniemożliwiające dalsze użytkowanie, uszkodzenie obwodowe np. przez zgięty element pojazdu, opony nienadające się do użytku poprzez udział w wypadku, głębokie przecięcie do osnowy (wilgoć-utlenianie/rdzewienie), uszkodzenia powstałe z powodu użytkowania łańcuchów w okresie zimowym, przyhamowanie. 

5. Kupujący naprawia na swój koszt uszkodzenia możliwe do usunięcia w profesjonalnym serwisie opon np. przebicie opony po najechaniu na gwóźdź. 

6. Wymiana opony na nową następuje natychmiast po pozytywnej weryfikacji uszkodzenia opony przez serwis, jeżeli serwis nie posiada na stanie odpowiedniej opony ma 4 dni na jej sprowadzenie, jeżeli nie zdąży następuje zwrot pieniędzy ( kwota zakupu). Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko w serwisie gdzie opony zostały zakupione. 

7. Ochrona obowiązuje tylko z wypełnioną w dniu zakupu kartą bezpieczeństwa opon (karta plastikowa). 

8. Ochrona obejmuje każdą z opon zakupionych w kompletach (min. 2 szt.) w autoryzowanych serwisach Partner-FALKEN.  Opony zakupione poza siecią Partner-FALKEN nie podlegają ochronie. 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 

I. Wysokość rzeźby bieżnika mniejsza niż 1,6 mm wyklucza odpowiedzialność z tytułu ochrony.
 

Uwaga: Aby skorzystać z karty po okresie 3 miesięcy uzytkowania należy dokonać przeglądu zakupionych opon u Partnera Programu.
Lista autoryzowanych Partnerów Falken: http://www.falkenopony.pl/gdzie-kupic/#.VjypKGu6hjQ

II.  OGÓLNE WARUNKI OCHRONY 

1. Ochroną objęte są wady fizyczne towaru powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne.
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie reklamowanego wyrobu oraz podbitej karty bezpieczeństwa  opon.
3. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu ogumienia.
4. Ochroną nie są objęte wady spowodowane:
- nieprawidłowym przechowywaniem
- zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem
- nieprawidłowym montażem lub demontażem
- eksploatacja niezgodną z zaleceniami na boku opony
- nieprawidłową techniką jazdy
- eksploatacją na niesprawnym technicznie pojeździe
- zużyciem rzeźby bieżnika
5. Brak numeru serii na oponie wyłącza odpowiedzialność z tytułu ochrony.
6. Opony nie posiadające homologacji europejskiej ECE nie podlegają ochronie. 

III. PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI OGUMIENIA: 

1. Oponę należy eksploatować zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Oponę wraz z obręczą należy wyrównoważyć dynamicznie.
3. Montaż, demontaż, wyrównanie dynamiczne zaleca się przeprowadzać w autoryzowanych punktach obsługi klienta.
4. Zabrania się przeciążania opony.
5. Zaleca się stosowanie prawidłowego ciśnienia opony.
6. Zaleca się utrzymanie prawidłowego stanu technicznego pojazdu.
7. Zaleca się stosowanie prawidłowej techniki jazdy.
8. Zaleca się bieżącą kontrolę stanu ogumienia. 

UWAGA
Dopuszczalne zużycie rzeźby bieżnika wyznaczają progi usytuowane w dnie rzeźby bieżnika na poziomie miejsc oznaczonych symbolem TWI. 

IV. PRZECHOWYWANIE OGUMIENIA: 

1. Ogumienie należy przechowywac w przewiewnych pomieszczeniach, chroniąc przed działaniem światła, wilgoci, substancji żrących i ropopochodnych.
2. Ogumienie należy przechowywać w zakresie temperatur od -5 do +35oC, zmieniając co trzy miesiące punkt oparcia opony.
3. Ogumienie przed przechowaniem należy dokładnie oczyścić.
 

V. INFORMACJE PRAKTYCZNE: 

Tabela indeksów prędkości: 

 Indeks

Q

R

S

T

H

V

W

Y

Prędkość max. km/h

160 

170 

180 

190 

210 

240 

270 

300 

Opis oznaczeń na oponach: 

np. 205/55 R 15 90 H 

205 - szerokość opony w mm.
55 - stosunek wysokości do szerokości opony (profil)
R - radialna konstrukcja podbudowy
15 - średnica obręczy w calach
90 - współczynnik nośności w kg.
H - współczynnik prędkości 

M + S - specjalne właściwości mieszanki gumowej i bieżnika przystosowane do jazdy zimą 

Tubeless - opona bezdętkowa