Powrót do wyników wyszukiwania

DEZENT TC 5x112 6,5x16 50

DEZENT TC 5x112 6,5x16 50
Cena 389,97 zł / szt.
Raty od 15,18 zł × 36 rat
Koszty wysyłki gratis
Dostępność W ofercie producenta
[ Przeczytaj o dostępności ]
[ Zapytaj o dostępność ! ]
Zamawiam: szt.
Do porównania Do schowka Poleć znajomemu Oblicz raty
Brak opinii.

Dodaj recenzję

Opinie naszych klientów

Warunki gwarancyjne felg aluminiowych ALCAR


PRZEDMIOT GWARANCJI I GWARANT

1. Przedmiotem gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami niniejszej karty gwarancyjnej są felgi aluminiowe marki: AEZ, DOTZ, DEZENT i ENZO przeznaczone do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych, zwanych dalej Wyrobami.

2. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty gwarancyjnej jest ALCAR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul.Raszyńskiej 13, 05-500 Piaseczno.

 

OKRES GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się na okres 3 lat od daty sprzedaży do klienta finalnego

 

WARUNKI ROZPATRYWANIA GWARANCJI

1. Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:

a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu Gwaranta

b) dostarczenie reklamowanego Wyrobu

c) przedłożenie wypełnionej Karty Gwarancyjnej

d) przedłożenie dowodu zakupu Wyrobu

e) na żądanie przyjmującego reklamację, lub Gwaranta – udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

2. Wszelkie reklamacje mogą być składane w punkcie sprzedaży w którym wystawiono kartę gwarancyjną, lub w punkcie sprzedaży wskazanym przez Gwaranta, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od ujawnienia wady.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2.

4. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę, bądź inne związane ze złożeniem reklamacji niedogodności, lub koszty.

5. W przypadku uznania reklamacji, Spółka może według własnego wyboru wymienić Wyrób na wolny od wad, lub wady te usunąć. Odbywa się to w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych dostawców Spółki i innych ciążących na nim zobowiązań. Strony mogą także uzgodnić

udzielenie odpowiedniego rabatu od ceny. Jeśli Spółka nie jest w stanie, lub nie chce z powodu uzasadnionych kosztów, lub innych uzasadnionych przyczyn wymienić ,lub zapewnić zgodności z przeznaczeniem dowolnych towarów lub części, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny zakupionego Wyrobu.

6. Na czas rozpatrzenia reklamacji Gwarant nie wydaje kół zastępczych.

7. Złożenie reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2 oznacza akceptację warunków gwarancji określonych w niniejszym dokumencie.

 

SYTUACJE NIE OBJĘTE GWARANCJĄ

1. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy, oraz na osobę która naprawiała Wyrób.

2. Niniejszą gwarancją nie są również objęte Wyroby uszkodzone między innymi na skutek:

a) nieprawidłowego montażu, lub demontażu felg

b) nieprawidłowej eksploatacji felg

c) eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, wynikającym z Katalogu felg aluminiowych, lub Konfiguratora ze stron www.alcar.pl

d) złego stanu technicznego pojazdu, głównie związanego z układem jezdnym auta.

e) niewłaściwej konserwacji felg, a w szczególności użycia agresywnych środków chemicznych do ich czyszczenia, bądź zastosowania myjek wysokociśnieniowych z odległości mniejszej niż 20 cm

od powierzchni felgi.

f) uszkodzeń mechanicznych takich jak: odkształcenia felgi w wyniku uderzenia, obtarcia powierzchniowe powłoki lakierniczej, bądź przebicia felgi przez ostre przedmioty.

g) nieprawidłowego przechowywania Wyrobów poprzez brak ich zabezpieczenia przed działaniem wilgoci, substancji żrących, lub bardzo wysokiej temperatury.

h) nieprawidłowego transportu Wyrobu przez Klienta

i) wykorzystania pojazdu do celów sportowych

j) wypadku drogowego

 

WYMOGI MONTAŻOWE I EKSPLOATACYJNE FELG

1. Montować do danego pojazdu tylko te felgi, które są dobrane zgodnie z Katalogiem Felg Aluminiowych, bądź Konfiguratorem felg ze stron Internetowych www.alcar.pl

2. Montować i demontować Wyroby tylko w autoryzowanych serwisach obsługi.

3. Z piast kół usunąć zabrudzenia i rdzę w celu właściwego ułożenia na niej felgi.

4. Stosować wyłącznie zestawy montażowe (pierścienie i śruby/nakrętki) firmy ALCAR.

5. Sprawdzić czy felga pasuje do danego pojazdu, przed montażem opony, przykręcając ją delikatnie do piasty i obracając, w celu sprawdzenia czy nic jej nie blokuje.

6. Śruby i nakrętki kół dokręcać kluczem dynamometrycznym, zgodnie z momentem dokręcania podanym przez producenta pojazdu.

7. W przypadku montażu felgi bez pierścieni montażowych, należy piastę koła posmarować pastą miedziową, lub ceramiczną w celu ułatwienia późniejszego demontażu felgi.

8. Śruby/nakrętki zabezpieczające przed kradzieżą dokręcać i odkręcać tylko kluczem ręcznym.

9. Felgi do pojazdów terenowych należy wyważać tylko na tzw. szpilkach. Po około 50 – 100 km należy wrócić do serwisu w celu ich dokręcenia.

10. Felgi aluminiowe należy myć tylko delikatnymi detergentami, zmywając je ciepłą wodą.

 

Opór toczenia

Opór toczenia jest to opór napotykany przez oponę w zetknięciu z nawierzchnią drogi. Mniejszy opór toczenia oznacza mniejszą ilość energii potrzebną do wykonania obrotu, co z kolei przekłada się na mniejszą ilość zużytego paliwa.

Klasa A to opony o najniższych oporach toczenia i najmniejszym żużyciu paliwa.
Klasa G to najwyższe opory tocenia i największe zużycie paliwa.

Przyczepność na mokrej nawierzchni

Przyczepność na mokrej nawierzchni opisuje zdolność opony do trzymania się drogi na mokrej nawierzchni.

Opony z doskonałą przyczepnością na mokrej nawierzchni charakteryzują się:

  • krótszą drogą hamowania na mokrej nawierzchni
  • lepszym trzymaniem się drogi na mokrej nawierzchni
  • bardziej stabilnym pokonywaniem zakrętów na mokrej nawierzchni.

Klasa A oznacza najlepsze właściwości opony na mokrej nawierzchni.
Klasa G oznacza najszłabsze właściwości opony na mokrej nawierzchni.

Etykieta Etykieta Etykieta

Hałas

Hałas wytwarzany przez toczące się opony, gdy stykają się one z nawierzchnią drogi.

  • Jedna czarna fala = najlepsze osiągi = Poziom emisji hałasu jest przynajmniej o 3 dB poniżej dozwolonego poziomu hałasu.
  • Dwie czarne fale = średnie osiągi = Poziom emisji hałasu jest do 3 dB poniżej dozwolonego poziomu hałasu.
  • Trzy czarne fale = najsłabsze osiągi = Poziom emisji hałasu przez oponę jest pomiędzy obecną maksymalną wartością a dozwolonym poziomem hałasu.